Rejsy w majowy weekend
Rejsy i czartery majowy weekend
To propozycja dla osób które nie maj? ca?ej za?ogi i chc? wykupi? pojedyncze miejsce na jachcie.wi?cej >>
Bezp?atne czartery jachtów
Bezp?atne czartery jachtów
To specjalna promocja, dost?pna dla naszych sta?ych klientów. Wszystkim, którzy po raz trzeci czarteruj? jacht oferujemy tydzie? gratis. wi?cej >>
Zamów katalog
Znajdź jacht
Na akwenie

Mak 707

Akwen czarterowy
Wielkie Jeziora Mazurskie
Zalew Zegrzy?ski

Cennik czarterów
kliknij tutaj

Wymagane uprawnienia
?eglarz jachtowy

Podstawowe dane techniczne
D?ugo??: 7,07 m
Szeroko??: 2,50 m
Powierzchnia o?aglowania: 25-27 m2
Wysoko?? w kabinie: 1,80 m
Zanurzenie min/maks: 0,35 / 1,45 m
Liczba koi: 6-7

Wyposa?enie jachtu
- ?agle: fok, grot 
- kambuz: kuchenka 2-palnikowa, butla gazowa
(3 kg), sztu?ce, du?y nó?, garnki nierdzewne, patelnia,
czajnik, deska do krojenia, durszlak, zastawa sto?owa:
talerze p?askie i g??bokie, 2 miski do sa?atek, komplet
kubków (tylko na Wielkich Jeziorach Mazurskich)
- ?rodki ratunkowe
- podr?czna skrzynka bosma?ska, odbijacze, cumy,
kotwic? z lin?, misk?, wiadro, szufelk?, zmiotk?
- ubezpieczenie jachtu: OC, casco
 

Podstawowe informacje o jachcie
Mak 707 to s?ynna konstrukcja Henryka Jaszczewskiego. W obliczu nowych, komfortowych jednostek jej ergonomia wn?trza i rozwi?zania techniczne nie zapewniaj? za?odze takiej wygody i komfortu jak w przypadku cho?by Sasanki 660. Maki 707 s? to jachty starsze, ?egluj?ce wiele lat, co za tym idzie nie posiadaj?ce na ogó? standardowego na nowoczesnych jachtach osprz?tu jak np. patent do k?adzenia masztu, kabina wc, zlew w kambuzie, radio CD, itp.

Znakomicie jednak sprawdzaj? si? na rejsach dla m?odzie?owej czy studenckiej za?ogi albo na rejsach weekendowych na przyk?ad na Zalewie Zegrzy?skim, gdzie alternatyw? stanowi p?ywanie na bezkabinowej omedze.

W jachcie mo?e nocowa? 6 osób. W kabinie dziobowej jest dwuosobowa koja, w mesie s? trzy koje, w tym jedna rozk?adana, tworz?ca koj? podwójn? i jedna hundkoja.
W zale?no?ci od rodzaju zabudowy mog? wyst?powa? ró?nice - np. dwie hundkoje zamiast jednej lub hundkoja z koj? dwuosobow?.


aby powi?kszy? - kliknij zdj?cie