Rejsy w majowy weekend
Rejsy i czartery majowy weekend
To propozycja dla osób które nie maj? ca?ej za?ogi i chc? wykupi? pojedyncze miejsce na jachcie.wi?cej >>
Bezp?atne czartery jachtów
Bezp?atne czartery jachtów
To specjalna promocja, dost?pna dla naszych sta?ych klientów. Wszystkim, którzy po raz trzeci czarteruj? jacht oferujemy tydzie? gratis. wi?cej >>
Zamów katalog
Znajdź jacht
Na akwenie
Wielkie Jeziora Mazurskie
Wielkie Jeziora Mazurskie stanowi? najwi?kszy w Polsce zespó? po??czonych kana?ami jezior i zajmuj? oko?o 20% powierzchni Krainy Wielkich Jezior. Bogactwo jezior sprawia, ?e krajobraz tego regionu wyró?nia si? na tle pozosta?ych regionów przyrodniczych Polski.
Wielkie Jeziora Mazurskie po?o?one s? we wschodniej cz??ci Pojezierza Mazurskiego. Granice obszaru pokrywaj? si? z geograficznymi granicami mezoregionu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, obejmuj?c dodatkowo fragment Równiny Mazurskiej. Na po?udniu Wielkich Jezior Mazurskich znajduje si? zwarty kompleks Puszczy Piskiej, a od wschodu ogranicza kompleks Puszczy Boreckiej. Na pó?nocy obszar graniczy z Krain? W?gorapy, a od zachodu z Pojezierzem Mr?gowskim.
Mazury to t?tni?ce ?yciem przystanie, miasteczka, w których spotkacie wielu takich jak Wy, mi?o?ników ?eglarstwa, pragn?cych aktywnie sp?dzi? urlop. To tutaj znajduj? si? konkuruj?ce o miano ?eglarskiej stolicy Miko?ajki i Gi?ycko. Na Mazury zapraszamy wszystkich, którzy chc? po??czy? wypoczynek z dobr? zabaw?, zwiedzaniem ciekawych miejsc na trasie rejsu.