Rejsy w majowy weekend
Rejsy i czartery majowy weekend
To propozycja dla osób które nie maj? ca?ej za?ogi i chc? wykupi? pojedyncze miejsce na jachcie.wi?cej >>
Bezp?atne czartery jachtów
Bezp?atne czartery jachtów
To specjalna promocja, dost?pna dla naszych sta?ych klientów. Wszystkim, którzy po raz trzeci czarteruj? jacht oferujemy tydzie? gratis. wi?cej >>
Zamów katalog
Znajdź jacht
Na akwenie
Venus

Akwen czarterowy
Wielkie Jeziora Mazurskie
Zalew Zegrzy?ski

Cennik czarterów
kliknij tutaj

Wymagane uprawnienia 
?eglarz jachtowy

Podstawowe dane techniczne
D?ugo??: 6,50 m (7,20 z d?ug? ruf?) 
Szeroko??: 2,50 m
Powierzchnia o?aglowania: 24 m2
Wysoko?? w kabinie: 1,60 m
Zanurzenie min/maks: 0,55 / 1,55 m
Liczba koi: 6

Wyposa?enie jachtu
- ?agle: fok, grot
- kambuz: zlew, kuchenka 2-palnikowa, butla gazowa
(3 kg), sztu?ce, du?y nó?, garnki nierdzewne, patelnia,
czajnik, deska do krojenia, durszlak, zastawa sto?owa:
talerze p?askie i g??bokie, 2 miski do sa?atek, komplet
kubków (tylko na Wielkich Jeziorach Mazurskich)
- ?rodki ratunkowe
- podr?czna skrzynka bosma?ska, odbijacze, cumy,
kotwic? z lin?, misk?, wiadro, szufelk?, zmiotk?
- ubezpieczenie jachtu: OC, casco

Podstawowe informacje o jachcie
Ze wzgl?du na balast jest jednostk? bardzo stabiln?, dobrze ?egluj?c? w trudnych warunkach, przy silnym wietrze i wi?kszej fali. Dzi?ki temu wybacza równie? wiele b??dów pocz?tkuj?cym ?eglarzom - na przyk?ad skutki nieudanego "zwrotu przez ruf?"...

Znakomicie si? sprawdza na rejsach dla ma?o wymagaj?cej m?odzie?owej czy studenckiej za?ogi ale tak?e dla doros?ych, którzy maj? ma?e do?wiadczenie ?eglarskie.
Doskona?a do rejsów weekendowych na przyk?ad na Zalewie Zegrzy?skim, gdzie stanowi alternatyw? dla p?ywania na bezkabinowej omedze.

W obliczu nowych, komfortowych jednostek jej ergonomia wn?trza i rozwi?zania techniczne nie zapewniaj? za?odze takiej wygody i komfortu jak w przypadku cho?by Sasanki 660. Venus to jachty starszej generacji, ?egluj?cy wiele lat, co za tym idzie nie posiadaj?cy na ogó? standardowego na nowoczesnych jachtach osprz?tu jak np. patent do k?adzenia masztu, kabina wc, radio CD, itp.

W jachcie mo?e nocowa? 5 osób, ewentualnie 6 przy za?o?eniu ?e 3 b?d? nocowa? w kabinie dziobowej. W mesie s? trzy koje, w tym jedna rozk?adana, tworz?ca koj? podwójn? i jedna hundkoja.

aby powi?kszy? - kliknij zdj?cie