Rejsy w majowy weekend
Rejsy i czartery majowy weekend
To propozycja dla osób które nie maj? ca?ej za?ogi i chc? wykupi? pojedyncze miejsce na jachcie.wi?cej >>
Bezp?atne czartery jachtów
Bezp?atne czartery jachtów
To specjalna promocja, dost?pna dla naszych sta?ych klientów. Wszystkim, którzy po raz trzeci czarteruj? jacht oferujemy tydzie? gratis. wi?cej >>
Zamów katalog
Znajdź jacht
Na akwenie
Tango 780

Akwen czarterowy
Wielkie Jeziora Mazurskie

Cennik czarterów
kliknij tutaj

Wymagane uprawnienia
?eglarz
jachtowy

Podstawowe dane techniczne
D?ugo??: 7,80 m
Szeroko??: 2,80 m
Powierzchnia o?aglowania: 27 m2
Wysoko?? w kabinie: 1,60 m
Zanurzenie min/maks: 0,35 / 1,50 m
Liczba koi: 7

Wyposa?enie jachtu
- ?agle: fok z rolerem (sztywny sztag), grot pe?nolistwowy na pe?zaczach, Leazy Jack, wytyk do opuszczania masztu (tzw. "patent")
- stolik w kokpicie
- silnik przyczepny Johnson, Tohatsu, Mercury, Jamaha,
Suzuki lub podobnej klasy
- kambuz: zlew, kuchenka 2-palnikowa, butla gazowa
(3 kg), sztu?ce, du?y nó?, garnki nierdzewne, patelnia,
czajnik, deska do krojenia, durszlak, zastawa sto?owa:
talerze p?askie i g??bokie, 2 miski do sa?atek, komplet
kubków
- kabina wc z toalet? chemiczn? (toaleta dost?pna na
?yczenie).
- instalacja elektryczna z akumulatorem, gniazdo 12 V,
instalacja wodna (umywalka, wylew wody pitnej, pompka)
- ?rodki ratunkowe, ga?nica
- podr?czna skrzynka bosma?ska, odbijacze, cumy,
kotwic? z lin?, misk?, wiadro, szufelk?, zmiotk?
- ubezpieczenie jachtu: OC, casco,
- Uwaga! Wyposa?enie jachtu mo?e by? ró?ne zale?nie od akwenu p?ywania. Np. na Zalewie Zegrzy?skim, gdzie czartery s? z regu?y krótsze, jachty wypo?yczamy bez wyposa?enia hotelowo-kambuzowego i bez wyposa?enia dodatkowego (np. bez butli z gazem, bez wc chemicznego, bez wyposa?enia kambuza).

Podstawowe informacje o jachcie
Tango 780 to jedna z najbardziej znanych i popularnych konstrukcji polskich jachtów. Jest to jacht turystyczny z trymem regatowym. Szczególnie polecamy go za?ogom lubi?cym zwrotn? i szybk? ?eglug?, z efektywnym halsowaniem na ostrych kurasach.

Jacht ma bardzo du?y i wygodny kokpit. Dzi?ki bardzo niewielkiemu zanurzeniu jachtem praktycznie "wje?d?amy" na brzeg.

Wersja z mieczem obrotowym.

Na jachcie mo?e spa? maksymalnie 7 osób. Sugerujemy jednak za?ogi 5-6 osobowe. W kabinie dziobowej jest dwuosobowa koja, jedna koja pod kokpitem a tak?e wygodne, rozk?adane kanapy w mesie, gdzie mog? spa? cztery osoby.

aby powi?kszy? - kliknij zdj?cie