Rejsy w majowy weekend
Rejsy i czartery majowy weekend
To propozycja dla osób które nie maj? ca?ej za?ogi i chc? wykupi? pojedyncze miejsce na jachcie.wi?cej >>
Bezp?atne czartery jachtów
Bezp?atne czartery jachtów
To specjalna promocja, dost?pna dla naszych sta?ych klientów. Wszystkim, którzy po raz trzeci czarteruj? jacht oferujemy tydzie? gratis. wi?cej >>
Zamów katalog
Znajdź jacht
Na akwenie
Maxus 33

Akwen czarterowy
Wielkie Jeziora Mazurskie
Zatoka Gda?ska-Zalew Wi?lany

Wymagane uprawnienia
Op?ywany ?eglarz jachtowy - Mazury
Op?ywany sternik jachtowy - Zatoka Gda?ska-Zalew Wi?lany

Podstawowe dane techniczne
D?ugo??: 9,95 m
Szeroko??: 3,20 m
Powierzchnia o?aglowania: 50 m
Wysoko?? w kabinie: 1,95 m
Zanurzenie min/maks: 0,50 / 1,70 m
Liczba koi: 8 (komfort), 10 (max)

Wyposa?enie jachtu
- ?agle: fok z rolerem (sztywny sztag), grot pe?nolistwowy
na pe?zaczach, Leazy Jack, wytyk do opuszczania masztu (tzw. "patent")
- stolik w kokpicie 
- silnik przyczepny Johnson, Tohatsu, Mercury, Jamaha,  
Suzuki lub podobnej klasy, ewentualnie silnik w studzience 
- kambuz: zlew, kuchenka 2-palnikowa, butla gazowa 
(3 kg), sztu?ce, du?y nó?, garnki nierdzewne, patelnia,  
czajnik, deska do krojenia, durszlak, zastawa sto?owa:  
talerze p?askie i g??bokie, 2 miski do sa?atek, komplet
kubków
- kabina wc z toalet? chemiczn? (toaleta dost?pna na
 ?yczenie).
- instalacja elektryczna z akumulatorem, gniazdo 12 V,
instalacja wodna (umywalka, wylew wody pitnej, pompka)
- ?rodki ratunkowe, ga?nica
- podr?czna skrzynka bosma?ska, odbijacze, cumy,
kotwic? z lin?, misk?, wiadro, szufelk?, zmiotk?
- ubezpieczenie jachtu: OC, casco, od kradzie?y silnika
- ubezpieczenie za?ogi od Nast?pstw Nieszcz??liwych
Wypadków i utraty rzeczy osobistych.

Wyposa?enie ponadstandardowe (za dodatkow? op?at?)
- Ogrzewanie
- Lodówka
- Ciep?a woda
- Ster strumieniowy

Podstawowe informacje o jachcie
Nowy jacht, którego premiera odby?a si? jesieni? 2007 na targach Boatshow w ?odzi, gdzie zdoby? Z?oty Medal. Jacht ma dwie zamykane kabiny rufowe (jedn? dwuosobow? a drug? na tyle przestronn?, ?e mog? tam spa? nawet trzy osoby), zamykan? kabin? dziobow? i obszern? mes? gdzie miejsca do spania maj? cztery osoby (dwie na kojach rozk?adanych). Obszerny, bogato wyposa?ony kambuz, du?a kabina wc, wysoko?? wn?trza 1,95 m oraz obszerny kokpit sprawiaj?, i? tym jachtem wygodnie p?ywa nawet liczna za?oga. Komunikacj? w kokpicie u?atwia sk?adana belka paw??owa oraz sk?adane ko?o sterowe.
Jacht ten ze wzgl?du na swoj? wielko?? jest bardzo du?y na Mazurach. Dlatego proponujemy jego czarter na wi?kszych akwenach - przede wszystkim Zatoce Gda?skiej, Zalewie Wi?lanym.

Pe?ne wyposa?enie do p?ywa? przybrze?nomorskich sprawia, i? tym jachtem mo?na pewnie i bezpiecznie p?ywa? po tych akwenach.

Ze wzgl?du na to, i? nasz Maxus zostanie zwodowany w maju 2009 obecnie prezentujemy zdj?cia i rysunki producenta.

aby powi?kszy? - kliknij zdj?cie