Rejsy w majowy weekend
Rejsy i czartery majowy weekend
To propozycja dla osób które nie maj? ca?ej za?ogi i chc? wykupi? pojedyncze miejsce na jachcie.wi?cej >>
Bezp?atne czartery jachtów
Bezp?atne czartery jachtów
To specjalna promocja, dost?pna dla naszych sta?ych klientów. Wszystkim, którzy po raz trzeci czarteruj? jacht oferujemy tydzie? gratis. wi?cej >>
Zamów katalog
Znajdź jacht
Na akwenie

Czarter ze sternikiem
Je?li nie czujecie si? zbyt pewnie na danym akwenie, nie macie jeszcze du?ego do?wiadczenia ?eglarskiego, dobrym rozwi?zaniem jest zabranie na pok?ad wyczarterowanego jachtu sternika z naszej firmy. W zale?no?ci od potrzeb mo?e on pe?ni? funkcj? sternika prowadz?cego jacht b?d? te? wykwalifikowanego cz?onka za?ogi, do którego zawsze b?dzie mo?na zwróci? si? z pro?b? o porad? i potrenowa? manewry.

Czarteruj?c jacht ze sternikiem mo?ecie p?yn?? swoim jachtem indywidualnie, samodzielnie organizuj?c sobie tras? rejsu, b?d? do??czy? do zorganizowanej przez nas Flotylli.

Koszt wynaj?cia sternika przed sezonem:
120 z?/doba + wy?ywienie

Koszt wynaj?cia sternika w sezonie (lipiec, sierpie?):
150 z?/doba + wy?ywienie

Informacje i porady odno?nie rejsów i czarterów: tel. 501 647 139 (Piotr)

Ceny dotycz? rejsów minimum 7-dniowych lub d?u?szych. W przypadku krótszych czarterów cena wynaj?cia sternika jest ustalana indywidualnie.