Rejsy w majowy weekend
Rejsy i czartery majowy weekend
To propozycja dla osób które nie maj? ca?ej za?ogi i chc? wykupi? pojedyncze miejsce na jachcie.wi?cej >>
Bezp?atne czartery jachtów
Bezp?atne czartery jachtów
To specjalna promocja, dost?pna dla naszych sta?ych klientów. Wszystkim, którzy po raz trzeci czarteruj? jacht oferujemy tydzie? gratis. wi?cej >>
Zamów katalog
Znajdź jacht
Na akwenie
"; } if ($br==2) { $br="

"; } $name=strtolower(str_replace(" ","",$value)); if (!$warunek) { $onclick="document.forma.action='".$onclick."'; document.forma.submit()"; } if ($warunek) { $onclick="if ($warunek) { document.forma.action='".$onclick."'; document.forma.submit(); }"; } return "$br\n"; } function IText ($value,$name,$size,$maxlength,$br="",$onchange="",$fontsize=12) { if ($br==1) { $br="
"; } if ($br==2) { $br="

"; } return "$br"; } function ITextArea ($value,$name,$cols,$rows,$br="",$fontsize=12) { if ($br==1) { $br="
"; } if ($br==2) { $br="

"; } return "$br"; } function IRadio ($value,$name,$selected,$br="",$click="") { if ($br==1) $br="
"; if ($br==2) $br="

"; if ($selected) $selected="checked"; else $selected=""; if ($click) $onclick="onclick=\"$click\""; return "$br"; } function ICheckbox ($value,$name,$checked,$br="") { if ($br==1) { $br="
"; } if ($br==2) { $br="

"; } if ($checked) { $checked="checked"; } else { $checked=""; } return "$br"; } function IOpt($value,$srodek,$selected="") { if ($selected) { return "\n"; } if (!$selected) { return "\n"; } } function IPasswd ($value,$name,$size,$maxlength,$br="",$fontsize=12) { if ($br==1) { $br="
"; } if ($br==2) { $br="

"; } // $onclick="document.forma.action='".$onclick."'; document.forma.submit()"; return "$br"; } function IFile ($size,$maxrozmiar,$br="") { $maxrozmiar=$maxrozmiar*1024; if ($br==1) { $br="
"; } if ($br==2) { $br="

"; } return "\n"."$br\n"; } function IHidden ($value,$name) { return "\n"; } function ISelectList($selectname,$values,$srcs,$fontsize=12,$selected="") { if (!$fontsize) $fontsize=12; $wartosc= ""; return $wartosc; } function ISelectListDB($selectname,$optionvalue,$optionsrc,$tabela,$orderby,$fontsize=12,$selected="") { if (!$fontsize) $fontsize=12; global $dbname,$link; $wartosc= ""; return $wartosc; } function Label($cos,$fontsize=13,$divczyfont="font") { if ($fontsize=="") $fontsize=13; return "<$divczyfont style=\"font-family:Arial;font-size:".$fontsize."px;color:#04005E\">$cos"; } ?>